Skip to main content.

ผู้จัดการไซต์

ผู้จัดการไซต์นี้จะจัดการรายการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องจำข้อมูลในการเชื่อมต่อ โปรแกรมจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ แทนคุณโดยเก็บชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เป็นต้น เมื่อต้องการเชื่อมต่อ เพียงเลือกรายการที่ได้บันทึกไว้ ก็สามารถเชื่อมต่อได้ทันที

ผู้จัดการไซต์

คลิกที่ไอค่อน Site Manager เพื่อสร้างรายการเชื่อมต่อ

สร้างรายการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนในการสร้างรายการ มีดังนี้

  1. คลิกปุ่ม New Site เพื่อสร้างรายการติดต่อ FTP Server
  2. ตั้งชื่อรายการ ที่สื่อความหมายให้เข้าใจง่ายว่า ติดต่อไปยังที่ใด
  3. ป้อนข้อมูลของ FTP Server
  4. เลือก Logontype เป็น Normal
  5. ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ใช้ในการล็อคอิน
  6. ป้อนรหัสผ่าน หากเครื่องที่คุณใช้งาน มีการใช้งานร่วมกันหลายคน และไม่ต้องการให้บันทึกรหัสผ่านไว้ ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า Don't save password
  7. ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับรายการนี้ ว่่าใช้ทำอะไร ซึ่งอาจจะไม่ใส่คำอธิบายก็ได้
  8. ปรับแต่งขั้นสูง ตัวเลือกนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับบางกรณี (ดูคำอธิบายด้านล่าง)
  9. บันทึกค่าที่ตั้งไว้และทำการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ทันที
  10. บันทึกค่าที่ตั้งไว้และออกจากหน้าต่างผู้จัดการไซต์

หน้าต่างปรับแต่งขั้นสูง

การปรับแต่งขั้นสูงนี้ เป็นเพียงทางเลือกสำหรับผู้ใช้บางท่านเท่านั้น เป็นการกำหนดไดเร็คทอรี่ที่ต้องการเข้าถึงเมื่อมีการเชื่อมต่อเสร็จ และการชดเชยเวลาของเซิร์ฟเวอร์

การกำหนดโฟลเดอร์ที่จะเข้าถึงเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนั้น จะช่วยให้คุณสามารถเปิดไฟล์/โฟลเดอร์ต่าง ๆ ของแต่ละรายการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว เช่นคุณมีรายการเชื่อมต่อหลายรายการ แต่ละรายการก็จะทำการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ต่างโฟลเดอร์กัน หากกำหนดโฟลเดอร์ในหน้าต่างนี้ ก็จะทำให้เข้าถึงโฟลเดอร์ของแต่ละรายการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการกำหนดโฟลเดอร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ก็ทำให้เข้าถึงได้รวดเร็วเช่นกัน

การชดเชยเวลา เป็นการชดเชยเวลาที่ต่างกันระหว่างไฟล์บนเครื่องกับไฟล์บนเซิรฟ์เวอร์ เช่น ทำเว็บอยู่ที่เมืองไทย แต่ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ต่างประเทศ เมื่อเวลาอัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ การแสดงวันเวลาของไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่ตรงกับความเป็นจริงของเวลาที่เมืองไทย ทำให้ยากต่อการเข้าใจว่าได้ทำการอัพโหลดไปตั้งแต่เมื่อไร

เมื่อได้ทำการชดเชยเวลาแล้ว แม้ในความเป็นจริงเวลาของไฟล์บนเครื่องกับไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์จะต่างกัน แต่การแสดงผลวันเวลาของไฟล์ในโปรแกรม FileZilla นี้จะแสดงเป็นวันเวลาตามจริงของเมืองไทย ทำให้ตรวจสอบได้ง่ายว่า ทำการปรับปรุงข้อมูลไปตั้งแต่เมื่อไร

หากอยู่ในพื้นที่เวลาเดียวกัน เช่นเครื่องของคุณอยู่ที่เมืองไทย ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือว่าภายในสำนักงานเดียวกัน ตัวเลือกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

ในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ให้คลิกที่ปุ่มลูกศรข้างไอค่อน Site Manager โปรแกรมจะแสดงรายการต่าง ๆ ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ เลือกรายการที่ต้องการเชื่อมต่อ โปรแกรมจะติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ทันที

หากต้องการแก้ไขรายการต่าง ๆ ที่เคยตั้งค่าไว้แล้ว หรือเพิ่มรายการใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม Site Manager การติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ นั้นก็สามารถติดต่อผ่านทางหน้าต่างของ Site Manager ได้เช่นกัน