Skip to main content.

เครื่องมือเขียนแผ่น

ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างแผ่นวีดีโอ DVD ก็คือการเขียนโฟลเดอร์ของ DVD ลงแผ่น ในที่นี้จะใช้เครื่องมือในการเขียนแผ่นของโปรแกรมที่มีอยู่ (DVD Writing Tool) เครื่องมือนี้สามารถเรียกใช้งานได้เมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามา แล้วคลิกปุ่ม Write DVD folder to DVD R/RW และหลังจากที่เขียนโครงสร้างของ DVD เสร็จ ก็จะปรากฏหน้าต่าง Outputting complete ในหน้าต่างจะมีปุ่ม Open DVD Writing Tool ให้เลือก

ในเครื่องมือเขียน DVD นี้ หากเรียกใช้งานหลังจากที่เขียนโครงสร้าง DVD เสร็จ จะปรากฏรายการโฟลเดอร์ของ DVD ที่เขียนเสร็จอยู่ในเครื่องมือนี้โดยอัตโนมัติ แต่หากเรียกหลังจากที่เปิดโปรแกรม จะต้องเลือกโฟลเดอร์ของ DVD เอง ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างของเครื่องมือเขียน DVD หลังจากที่เขียนโครงสร้าง DVD เสร็จ

DVD Writing Tool

เมื่อเขียนโครงสร้าง DVD เสร็จและเปิดเครื่องมือเขียน DVD นี้ ในช่อง DVD folder structure จะปรากฏโฟลเดอร์ของ DVD ให้ใส่แผ่น DVD เปล่าเข้าไปในไดรฟ์เครื่องเขียน ในช่อง Recorder เลือกไดรฟ์เครื่องเขียน DVD กำหนดความเร็วในการเขียนในช่อง Write speed เป็น 4x (หากเลือกเกินนี้ อาจเกิดปัญหากับเครื่องเล่นบางเครื่อง เช่น เปิดแผ่นไม่ได้หรือเล่นแล้วภาพกระตุก) ตั้งชื่อแผ่นในช่อง Disc label แล้วคลิกปุ่ม Write DVD เพื่อเขียนโครงสร้างของ DVD ลงแผ่น รอสักครู่ก็จะได้แผ่น DVD สำหรับนำไปเปิดกับเครื่องเล่น DVD แล้ว

ปุ่มควบคุมหลักมีดังนี้

  1. Write DVD เริ่มเขียนโครงสร้าง DVD ลงแผ่น
  2. Erase DVD ลบข้อมูลที่เคยเขียนไว้บน DVD-RW หรือ DVD+RW
  3. Create ISO image สร้างโครงสร้าง DVD เป็นไฟล์ .iso
  4. ISO -> DVD เขียนไฟล์ .iso ลงแผ่น DVD

ในช่อง DVD folder structure หากยังไม่มีโฟลเดอร์ของ DVD ที่จะเขียน ให้คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกหาโฟลเดอร์ DVD หากมีรายชื่อโฟลเดอร์อยู่แล้วและต้องการลบออก ให้คลิกปุ่ม Delete all