WordPress แก้ปัญหาเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เพราะแก้ไข WordPress Address

ผู้ใช้มือใหม่ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่า WordPress Address คืออะไร ไปแก้ไขแล้วเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ ก็ไม่ต้องตกใจ สามารถแก้ไขได้ ในคลิปนี้จะสอนการแก้ปัญหา มันจะมี 2 วิธีคือ 1. แก้ไขในฐานข้อมูล 2. แก้ไขในไฟล์ wp-config.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*