Skip to main content.

Ashampoo Burning Studio 6

Ashampoo Burning Studio 6 นับเป็นโปรแกรมสำหรับเขียนแผ่นที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง สนับสนุนแผ่น CD/DVD/Blu-ray มีขนาดเล็ก เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมีขนาดประมาณ 26 เมก.เท่านั้น มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนแผ่นมากมาย เช่น เขียนแผ่นข้อมูล สำรองข้อมูลที่ต่อแผ่นได้ เขียนหรือแปลงแผ่นซีดีเพลง เขียนแผ่นวีดีโอต่าง ๆ เป็นต้น การใช้งานง่ายในรูปแบบของ Wizard

การสำรองข้อมูลนั้น สามารถบีบอัดให้มีขนาดเล็กลง รวมทั้งต่อแผ่นได้อีก หากข้อมูลเกินความจุแผ่น ป้องกันข้อมูลด้วยรหัสผ่าน นอกจากนี้แล้ว เมนูต่าง ๆ ของการทำงานยังแบ่งเป็นหมวด ทำให้ง่ายต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

ตัวนับการเข้าชม

29 มกราคม 2551

Lunarpages.com Web Hosting