Skip to main content.

FileZilla FTP Client

FileZilla เป็นโปรแกรมประเภท FTP Client ใช้สำหรับติดต่อกับ FTP Server เพื่อโอนถ่ายข้อมูล โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายและฟรี เหมาะสำหรับผู้ที่ทำเว็บและผู้ที่ต้องการโอนข้อมูลผ่าน FTP Server

หน้าต่างโปรแกรม

สนับสนุนการลากแล้ววาง มีระบบคิวในการอัพโหลด/ดาวน์โหลด มีการเชื่อมต่ออย่างด่วน และตัวจัดการการเชื่อมต่อ อัพโหลด ดาวน์โหลดต่อจากงานเดิมที่ยังไม่สำเร็จได้

ตัวนับการเข้าชม

19 กันยายน 2549

สนับสนุนเซอร์บิต เลือกใช้ bluehost