Skip to main content.

TMPGEnc 4.0 XPress

TMPGEnc 4.0 XPress เป็นโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอ ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก มีการใช้งานที่ง่าย ผู้ใช้ที่เคยใช้โปรแกรมในตระกูล TMPGEnc ก็จะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้ เพราะมีการทำงานเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ในรุ่นนี้มีการพัฒนาขึ้นมามาก รวมทั้งยังสามารถทำสไลด์โชว์ประกอบเสียงได้อีกด้วย

ในรุ่นนี้รองรับไฟล์ได้หลายฟอร์แมต มี *.3g2, *.3gp, *.avi, *.bmp, *.dvr-ms, *.jpg *.mod, *.mov, *.mp4, *.mpg, *.qt, *.wmv เป็นต้น สามารถแยกคลิปได้ คือ เมื่อเพิ่มคลิปเข้าไปเพื่อทำการเข้ารหัส สามารถให้เข้ารหัสรวมหลาย ๆ คลิปเป็นคลิปเดียวกัน หรือแยกกันได้ สามารถเพิ่มคลิปเข้าไปพร้อม ๆ กันหลาย ๆ คลิปในครั้งเดียวได้ ปรับแต่ง filter เดียวไปยังหลาย ๆ ไฟล์พร้อมกันได้

ตัดเฟรมวีดีโอ เข้ารหัสแบบต่อเนื่องได้ เช่น ในกรณีที่ต้องการเข้ารหัสวีดีโอเป็นทั้งแบบ VCD และ DVD ก็สามารถตั้งให้เข้ารหัสแบบต่อเนื่องได้ มีตัวช่วยในการนำข้อมูลจากแผ่น DVD และไฟล์ DVR-MS มาเข้ารหัส นอกจากนี้ยังทำสไลด์แล้วส่งออกมาเป็นคลิปวีดีโอได้

โปรแกรมนี้ยังนำเข้าและแปลงวีดีโอออกไปเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ รวมทั้ง HDV, DivX, MPEG-4, QuickTime และ MP3 การเข้ารหัสก็ทำได้ง่าย คือ เพิ่มคลิปที่จะเข้ารหัส เลือกรูปแบบ แล้วเริ่มเข้ารหัส โปรแกรมนี้กำหนดให้ shutdown เครื่องเมื่อเข้ารหัสเสร็จได้

ตัวนับการเข้าชม

วันที่ 17 มีนาคม 2550