Skip to main content.

TMPGEnc MPEG Editor

TMPGEnc MPEG Editor เป็นโปรแกรมตัดต่อไฟล์ MPEG หรือรวมไฟล์ MPEG หลาย ๆ ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกันอย่างรวดเร็ว โดยทำการเข้ารหัสน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ดังต่อไปนี้

โลโก้โปรแกรม

ตัวนับการเข้าชม

20 พฤศจิกายน 2549

สนับสนุนเซอร์บิต เลือกใช้ bluehost