Skip to main content.

DokuWiki

DokuWiki เป็นฟรีซอฟท์แวร์สำหรับทำวิกิ (ใช้งานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์)ที่ใช้งานง่ายมาก ๆ เีพียงแต่ติดตั้งก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล ข้อมูลของวิกิเก็บในรูปแบบไฟล์ธรรมดา (.txt) แม้ไม่ได้เปิดด้วย DokuWiki ก็สามารถอ่านได้ การเขียนพื้นฐานก็มีเครื่องมือให้ใช้พร้อมแล้ว สามารถเขียนได้เลยโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมาก

DokuWiki นี้เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารต่าง ๆ เก็บไว้เป็นฐานความรู้สำหรับองค์กร กลุ่มงานย่อย ๆ หรือบริษัทเล็ก ๆ ที่ต้องการเก็บความรู้ต่าง ๆ เพื่อไว้แลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งเว็บไซต์ที่ต้องการติดตั้งวิกิไว้ แต่เว็บไซต์ไม่รองรับระบบฐานข้อมูลเช่น MySQL เป็นต้นก็สามารถติดตั้งโปรแกรมนี้ได้

นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์เพื่อใช้งานส่วนตัวได้อีก คือ เก็บความรู้ต่าง ๆ ข่าวสารต่าง ๆ จากเว็บ หรือจากการบันทึกของคุณเอง เก็บไว้ในวิกิ สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว สำรองข้อมูลก็ทำได้ง่าย

รูปตัวอย่างจาก XirBIT Wiki

คุณลักษณะของโปรแกรม

ตัวนับการเข้าชม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2550