Skip to main content.

TMPGEnc DVD Author

TMPGEnc DVD Author เป็นโปรแกรมที่แปลงไฟล์ MPEG-1/2 ให้อยู่ในรูปแบบของ DVD ได้ คุณสามารถที่จะแปลงไฟล์ MPEG-1/2 ที่เป็นมาตรฐานของ DVD ที่ได้มาจากแผ่น VCD/DVD หรือจากการจับภาพมาจากกล้องวีดีโอดิจิตัล โปรแกรมนี้เมื่อแปลงแล้วจะได้โฟลเดอร์ที่เป็นรูปแบบของ DVD ใช้โปรแกรมเล่นวีดีโอเปิดได้ ก่อนที่จะทำการเขียนลงแผ่นจริง

ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน TMPGEnc DVD Author ก็จะเปลี่ยนไฟล์ของคุณให้เป็น DVD ได้ สร้างแทร็คของ DVD ได้หลายแทร็ค สร้างเมนูของ DVD รวมไฟล์ทั้ง MPEG-1/2 อยู่ในแผ่นเดียวกันได้ เมื่อรวมไฟล์วีดีโออยู่ในแทร็คเดียวกัน สามารถเล่นวีดีโอได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องรวมไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกันเพื่อการเล่นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด

คุณภาพของภาพที่ได้จากโปรแกรมนี้จะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับ เพราะโปรแกรมนี้จะไม่เข้ารหัสภาพใหม่ จะเข้ารหัสเพียงเสียงเท่านั้นหากเสียงนั้นไม่ตรงกับมาตรฐานของ DVD สามารถตัดภาพส่วนที่ไม่ต้องการออกไปได้โดยไม่ต้องเข้ารหัสภาพใหม่ และไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อแต่อย่างใด

หน้าต่างหลักของโปรแกรม

ไฟล์ DVD ที่สร้างจาก TMPGEnc DVD Author นี้ สามารถเขียนลงแผ่น DVD +/-R, DVD +/-RW ได้ด้วยเครื่องมือในการเขียนแผ่น DVD ที่มีอยู่ในโปรแกรม (หรือเขียนลงแผ่นจากโปรแกรมอื่น) ก็สามารถนำแผ่น DVD ที่ได้ไปเปิดในเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้แล้ว

การประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้ที่น่าสนใจก็คือ การรวมวีดีโอจากแผ่น VCD หลาย ๆ แผ่นลงแผ่น DVD เพียงแผ่นเดียว ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแผ่น มีเมนูให้เลือกว่าจะดูเรื่องไหน หรือการรวมคาราโอเกะจากแผ่น VCD ลงในแผ่น DVD เพียงแผ่นเดียว

ขั้นตอนในการสร้างแผ่น DVD ดังนี้

  1. Start หน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรม TMPGEnc DVD Author
  2. Source setup เลือกไฟล์วีดีโอที่จะเขียนเป็น DVD รวมทั้งการตัดส่วนที่ไม่ต้องการและปรับแต่งค่าอื่น ๆ
  3. Create menu สร้างเมนูสำหรับ DVD
  4. Output สร้างไฟล์และโครงสร้างของ DVD ลงเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ และสามารถเขียนลงแผ่นด้วย DVD Writing Tool
  5. DVD Writing Tool เครื่องมือในการเขียนข้อมูล DVD ในฮาร์ดดิสก์ลงแผ่น DVD

ตัวนับการเข้าชม

16 ตุลาคม 2549

สนับสนุนเซอร์บิต เลือกใช้ bluehost