Skip to main content.

VCDEasy

VCDEasy เป็นโปรแกรมสำหรับเขียน VCD คือนำไฟล์ .mpg มาเขียนให้เป็น VCD สามารถสร้างเมนู แชปเตอร์ของ VCD ให้ผู้ใช้ได้เลือกไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีเครื่องมืออื่น ๆ อีกหลายอย่างเช่น การแปลงไฟล์ภาพเป็นไฟล์ .mpg สำหรับนำมาทำเป็นเมนู การเขียนไฟล์อิมเมจลงแผ่น การสร้างไฟล์อิมเมจ

หน้าต่างหลักของโปรแกรม

การใช้โปรแกรม VCDEasy ในการทำแผ่น VCD จะช่วยให้แผ่น VCD ของคุณดูแปลกตา น่าสนใจ มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นกว่าการเขียน VCD ธรรมดาที่ไม่มีเมนู หรือแชปเตอร์ ดูเป็นมืออาชีพเหมือนกับการทำแผ่นคาราโอเกะที่มีวางขายตามท้องตลาดที่มีเมนูให้เลือกเพลงต่าง ๆ เป็นต้น

การเขียน VCD นั้นก็เพียงนำไฟล์ .mpg ที่มีอยู่เดิมหรือถอดไฟล์จากแผ่น VCD นั่นเองมาปรับแต่งในโปรแกรม ก็จะมีเมนู มีแชปเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างไม่ยาก โดยไม่ต้องไปตัดต่อวีดีโอใหม่เลย

ไฟล์ภาษาไทยสำหรับ VCDEasy นำไปไว้ในโฟลเดอร์ Lng ของโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม

ตัวนับการเข้าชม

5 กันยายน 2549