Ulead VideoStudio 9

Ulead VideoStudio 9 เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดีโอที่ได้รับความนิยมพอสมควร เนื่องจากการใช้งานที่ง่ายและมีฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ใช้อย่างครบถ้วน ในที่นี้จะเสนอเฉพาะตอนที่จะสร้างไฟล์วีดีโอที่ได้จากการตัดต่อเสร็จแล้วเท่านั้น

การสร้างไฟล์วีดีโอ โปรแกรมนี้จะส่งข้อมูลไปยัง FrameServer เพื่อสร้างไฟล์ชั่วคราวก่อนที่จะใช้โปรแกรมเข้ารหัสนำไปเข้ารหัสอีกครั้งหนึ่ง


Continue reading →

TMPGEnc Plus

TMPGEnc Plus ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก ในที่นี้จะแสดงเฉพาะในส่วนของการเข้ารหัสโดยใช้ Wizard

หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Project Wizard


Continue reading →