ควบคุม Revisions ด้วยปลั๊กอิน

Revisions คือข้อมูลประวัติการแก้ไขเอกสาร ทั้ง Post และ Page ค่าเริ่มต้นของ WordPress ก็คือจะเก็บข้อมูลที่มีการแก้ไขไว้ และผมเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ทั้งการเปิด/ปิด Post Revisions และการลบข้อมูล Revisions ต่าง ๆ ออกจากบล็อก

คราวนี้ ผมจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ปลั๊กอินเข้าช่วยในการควบคุม Revisions ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ปลั๊กอินที่เราจะนำมาใช้นี้คือ Revision Control ปลั๊กอินตัวนี้ ใช้ควบคุม Revisions ทั้งของ Post และ Page เป็นไปตามที่เราต้องการได้ คือ กำหนดค่าโดยรวมหรือกำหนดเฉพาะ Post/Page ได้อีกด้วย
Continue reading →