ปิดการแสดงความเห็น

การปิดการแสดงความเห็นหรือคอมเม้นต์นั้น ใน WordPress เราสามารถทำได้ด้วยการปิดเฉพาะบางบทความ โดยนำเครื่องหมายถูกออกจากหน้ารายการ Allow comments on this post ในบทความที่เราไม่ต้องการให้ผู้ชมแสดงความเห็น

หรือเฉพาะบทความที่จะเขียนในอนาคต กล่าวคือ เราสามารถปิดการแสดงความเห็นได้โดยไปที่เมนู Settings->Discussion แล้วนำเครื่องหมายถูกหน้า Allow people to post comments on the article ออก จะเป็นการปิดการแสดงความเห็นในบทความที่เราจะเขียนในอนาคต คือหลังจากที่เรากำหนดค่านี้แล้ว ต่อไปหากเขียนบทความ ในส่วนการกำหนดการแสดงความเห็นตรง Allow comments on this post หน้ารายการนี้จะไม่มีเครื่องหมายถูกอีกต่อไป หากเราต้องการให้แสดงความเห็นได้ ก็เพียงทำเครื่องหมายถูกหน้า Allow comments on this post ในบทความที่เราเขียน ผู้ชมก็สามารถแสดงความเห็นได้ตามปกติ ซึ่งการกำหนดค่านี้จะมีสิทธิ์เหนือกว่าการกำหนดค่าใน Settings->Discussion

แต่หากมีความต้องการที่จะปิดการแสดงความเห็นทั้งหมดในคราวเดียวกันล่ะ เช่น ในกรณีที่มีผู้แสดงความเห็นที่เป็นขยะอยู่บ่อย ๆ อยากจะปิดแสดงความเห็นสักระยะหนึ่ง หรือในกรณีที่เราต้องการจะย้ายโฮสต์ไปยังที่ใหม่ หลังจากที่เราสำรองข้อมูลไปแล้ว บล็อกก็ยังแสดงข้อมูลในโฮสต์เดิมอยู่ ผู้ชมอาจจะแสดงความเห็นเข้ามาได้ เมื่อระบบบล็อกย้ายไปสู่โฮสต์ใหม่ จะทำให้ความเห็นที่ผู้ชมแสดงไว้ในโฮสต์เก่านั้นหายไป เราจึงจำเป็นต้องปิดการแสดงความเห็นไว้เป็นการชั่วคราว เป็นต้น
Continue reading →