ป้องกันการเข้าถึงโฟลเดอร์ wp-admin

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโฟลเดอร์ wp-admin นั้นเป็นโฟลเดอร์ที่เข้าถึง Dashboard หรือส่วนควบคุมของ WordPress นั่นเอง ส่วนนี้ จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง แต่ถ้าบล็อกถูก hack จะทำอย่างไรล่ะ ไม่ให้เข้าถึงได้ มันมีทางเป็นไปได้ไหม???

มีทางเป็นไปได้ครับ นั่นก็คือ การกำหนดให้เฉพาะ IP ที่เรากำหนดสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ wp-admin ได้เท่านั้น ซึ่งเมื่อเรากำหนด IP ไปแล้ว หากมีใครเข้าสู่ระบบแล้ว แต่เลข IP ของเครื่องที่เข้าสู่ระบบไม่ตรงกับที่กำหนดเอาไว้ ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ แม้แต่คุณเองก็ตาม ก็อาจหมดสิทธิ์ได้ ถ้า IP ไม่ตรงตามที่กำหนดเอาไว้
Continue reading →