วีดีโอ : แก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่าน

วีดีโอนี้ จะแสดงการแก้ปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแล โดยปกติแ้ล้ว เมื่อลืมรหัสผ่าน เราก็ไปที่หน้า Login จะมีลิงก์ Lost your password? อยู่ ก็ป้อนผู้ใช้หรืออีเมล์ไป ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ก็จะได้แล้ว แต่วิธีนี้ ไม่สามารถใช้กับผู้ใช้ที่ติดตั้ง WordPress บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในวีดีโอแสดงการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้ทั้งบนอินเทอร์เน็ตและในเครื่องของเราเอง

วีดีโอในลักษณะนี้เคยทำมาบ้างแล้ว แต่คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดที่ผมได้ทำ และเีสียงชัดกว่าเดิมเยอะ

Continue reading →

KeePass โปรแกรมช่วยจัดการรหัสผ่าน

KeePass คืออะไร???

KeePass เป็นโปรแกรมช่วยจัดการรหัสผ่านต่างๆ ของคุณ โดยการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลเพียงฐานข้อมูลเดียว แล้วป้องกันฐานข้อมูลด้วยรหัสผ่านเพียงชุดเดียว (master key) หรือจะใช้ key-disk ดังนั้นคุณจะจำเพียงรหัสผ่าน master key เท่านั้น หรือ เลือก key-disk คุณก็จะสามารถเปิดฐานข้อมูลได้แล้ว

แล้วทำไมต้องใช้????

ปัจจุบันนี้ ผมเชื่อว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ มีอีเมล์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 อีเมล์ ไม่นับรหัสผ่านต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น รหัสผ่านบล็อก รหัสผ่านบอร์ด/ฟอรั่มต่าง ๆ หรือรหัสผ่านต่าง ๆ ในเครือข่าย รหัสผ่านทำเว็บ รหัสผ่าน FTP เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งเมื่อรหัสผ่านมีจำนวนมาก ทำให้เราจดจำได้ยาก และหากป้อนรหัสต่าง ๆ เหมือน ๆ กัน ก็จะไม่ค่อยปลอดภัย เพราะหากมีการเดาหรือเจาะรหัสผ่านได้เพียงแห่งเดียว ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนอื่น ๆ ได้ง่าย ดังนั้น การตั้งรหัสผ่านควรให้ต่างกัน Continue reading →