การเปลี่ยนธีม

การเปลี่ยนธีมนี้ เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของบล็อก เพื่อให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นหรือเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศกัน การเปลี่ยนธีมนี้ ไม่ยากเลย ลองมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลหน้าบล็อกกัน

หน้า Dashboard

ที่หน้า Dashboard เลือกเมนู Design หรือคลิกที่ Change Theme เพื่อไปยังหน้าเพจสำหรับเปลี่ยนธีม

รายการธีมต่าง ๆ

หลังจากเลือกเมนู Design หรือคลิก Change Theme แล้วเปิดไปยังหน้าแสดงรายการธีมต่าง ๆ ธีมด้านบน คือธีมที่กำลังใช้งานอยู่ ส่วนด้านล่างคือรายการธีมต่าง ๆ ที่เราสามารถเลือกใช้ได้

เลือกธีม

คลิกบนรูปภาพของธีมที่ต้องการ

ภาพตัวอย่าง

WordPress จะแสดงรูปภาพตัวอย่างของธีมก่อนการใช้งานจริง เราสามารถเลื่อน scrollbar ลงมาเพื่อดูหน้าบล็อกทั้งหมด หรือคลิกบนหัวข้อบทความ เพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลบทความ หลังจากที่ได้ดูภาพตัวอย่างแล้ว หากไม่ต้องการธีมนี้ ให้คลิก ปุ่ม กากบาท (หมายเลข 1) หากต้องการใช้ธีมนี้ คลิก “Activate.. ชื่อธีม” (หมายเลข 2) ให้คลิกที่ “Activate…” เพื่อเลือกใช้ธีมนี้แสดงผล

หลังเลือกธีมแล้ว

เมื่อเลือกธีมแล้ว จะปรากฏข้อความ “New theme activated” ภาพเล็กของธีมที่เลือกจะปรากฏใต้ “Current Theme” นั่นหมายความว่า การเลือกธีมใหม่สำเร็จแล้ว สามารถเลือกดูความเปลี่ยนแปลงที่ด้านหน้าของบล็อกได้โดยการคลิกที่ “Visit Site”

ภาพหน้าบล็อกหลังเปลี่ยนธีมแล้ว

หลังจากคลิก “Visit Site” หรือเปิดไปที่หน้าบล็อกแล้ว ก็จะเห็นหน้าบล็อกเปลี่ยนไปตามรูปแบบธีมที่ได้เลือกไว้