ย้ายบล็อก WordPress ข้ามโฮสต์ ต่างโฟลเดอร์

การย้ายบล็อก WordPress นั้น บางทีอาจจะดูเหมือนกับเป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีความจำเป็น แต่การได้เรียนรู้เอาไว้บ้าง เป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย วันนี้ก็เลยเขียนบทความการย้ายบล็อก WordPress มาให้ได้อ่านกัน เป็นกรณีศึกษา ดูไว้เป็นแนวทาง สิ่งที่ผมทำนี้ เป็นการย้ายข้อมูลบล็อกจาก XirBit.Com นี้ ไปเก็บไว้อีกโดเมนหนึ่ง ที่อยู่คนละโฮสต์ ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ blog ของโดเมน ก็คือจะเป็น http://newdomain.com/blog แบบนี้แหล่ะครับ (ไม่แน่ใจว่าจะมีใครทำแบบนี้หรือเปล่า) ข้อมูลเหล่านี้สามารถไปประยุกต์ใช้ในการย้ายบล็อก WordPress ไปยังโฮสต์ใหม่ได้ไม่ยาก เพียงแต่ขั้นตอนแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น

ขั้นตอนการย้ายบล็อก WordPress ข้ามโฮสต์ ต่างโฟลเดอร์ ทำมีดังนี้

  1. สำรองข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ phpmyadmin
  2. สำรองข้อมูลติดตั้ง WordPress ทั้งหมด รวมทั้งไฟล์ .htaccess, robots.txt และไฟล์ต่าง ๆ ที่อัพโหลดไปยังบล็อก จากโฮสต์เดิม (หาก File Manager ใน Control Panel มีฟังก์ชั่น Compress/Extract ทำการย่อไฟล์เป็น .zip จาก File Manager แล้วดาวน์โหลดเพียงไฟล์เดียวจะเร็วกว่า)
  3. สร้างฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน บนโฮสต์ใหม่
  4. นำเข้าฐานข้อมูลที่ได้สำรองจากโฮสต์เก่า (ข้อ 1) เข้าไปยังโฮสต์ใหม่ ผ่านทาง phpmyadmin
  5. แก้ไขไฟล์ wp-config.php ที่ได้จากการสำรองข้อมูลใน ข้อ 2 โดยป้อนข้อมูลชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ตามข้อมูลของโฮสต์ใหม่ที่สร้างจากข้อ 3 (ส่วนชื่อโฮสต์นั้นใช้ localhost เหมือนกัน ไม่ต้องเปลี่ยน) เพิ่มข้อมูล define(‘WP_SITEURL’, ‘http://newdomain.com/blog’); และ define(‘WP_HOME’, ‘http://newdomain.com/blog’); เข้าไปในไฟล์ wp-config.php ด้วย เป็นการกำหนด WordPress Url และ Blog Url ที่เว็บใหม่ โดยผ่านทางไฟล์ wp-config.php ซึ่งการตั้งค่านี้ จะมีความสำคัญกว่าการแก้ไขในฐานข้อมูล และ WordPress จะใช้ค่านี้เป็นหลัก และข้อมูลส่วนนี้ในเมนู Settings->General นั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งการใช้วิธีนี้ ทำให้ไม่ต้องไปแก้ไขในฐานข้อมูล
  6. อัพโหลดไฟล์ของ WordPress ทั้งหมดไปยังโฮสต์ใหม่ในโฟลเดอร์ blog (ถ้าในโฮสต์ใหม่ File Manager ใน Control Panel มีฟังก์ชั่น Compress/Extract ให้อัพโหลดข้อมูล .zip แล้วไปขยายไฟล์ผ่าน File Manager จะเร็วกว่า)
  7. ติดตั้งปลั๊กอิน Velvet Blues Update URLs โดยปลั๊กอินตัวนี้จะทำการปรับปรุง URLs ลิงก์ต่าง ๆ จากเว็บเดิมทั้งหมดให้เป็น URLs ของเว็บใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขในฐานข้อมูลโดยตรง จากนั้น activate ปลั๊กอินแล้วเข้าไปที่เมนู Settings->Update Urls ในช่อง Old URL ให้ป้อน WordPress URL เดิม หรือ URL ที่ติดตั้ง WordPress ของโฮสต์เก่า (http://xirbit.com/blog) ส่วนในช่อง New URL ป้อน WordPress URL บนโฮสต์ใหม่ (http://newdomain.com/blog) แล้วคลิกปุ่ม Update URLs

เท่านี้เราก็สามารถย้ายข้อมูลบล็อก WordPress ได้แล้วครับ ปลั๊กอิน Velvet Blues Update URLs ตัวนี้ เรายังสามารถนำมานำประยุกต์ใช้ในกรณีอื่น ๆ ได้อีกเช่น ในกรณีนำข้อมูลจาก Blog online มาติดตั้งไว้ในเครื่องของเรา หรือการนำข้อมูลบล็อกจากเครื่องของเรานำไปไว้ใน Blog online หรือแม้กระทั่งการย้ายโฟลเดอร์ในการติดตั้ง WordPress