วีดีโอ : การติดตั้ง bbPress แบบผนวกกับ WordPress

แสดงการติดตั้ง bbPress ซอฟท์แวร์ทำบอร์ดจากผู้พัฒนาเดียวกับ WordPress โดยในวีดีโอแสดงการติดตั้ง bbPress ในฐานข้อมูลเดียวกับ WordPress และใช้ข้อมูลผู้ใช้ร่วมกัน ทำให้ผู้ใช้ใน WordPress นั้น สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องสมัครใหม่ เข้าสู่ระบบใด ก็ไปยังอีกระบบได้ โดยไม่ต้องล็อคอินใหม่

วีดีโอยาว 13.31 นาที

Continue reading →