Total Commander : การเชื่อมต่อ FTP

เป็นวีดีโอแสดงการใช้งาน Total Commander ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทจัดการไฟล์ ในการเชื่อมต่อกับ FTP Server แสดงการตั้งค่าบัญชี FTP การสร้างโฟลเดอร์ การอัพโหลดไฟล์ การเปลี่ยน permission หรืด CHMOD ให้กับไฟล์/โฟลเดอร์

Continue reading →