สวัสดีปีใหม่ 2552

สวัสดีปีใหม่ครับทุก ๆ ท่าน ขอให้ผู้ชมทุก ๆ ท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัว พรใดประเสริฐ พรใดเลิศ ขอจงอยู่คู่กับทุก ๆ ท่านตลอดไป