KeePass โปรแกรมช่วยจัดการรหัสผ่าน

KeePass คืออะไร???

KeePass เป็นโปรแกรมช่วยจัดการรหัสผ่านต่างๆ ของคุณ โดยการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลเพียงฐานข้อมูลเดียว แล้วป้องกันฐานข้อมูลด้วยรหัสผ่านเพียงชุดเดียว (master key) หรือจะใช้ key-disk ดังนั้นคุณจะจำเพียงรหัสผ่าน master key เท่านั้น หรือ เลือก key-disk คุณก็จะสามารถเปิดฐานข้อมูลได้แล้ว

แล้วทำไมต้องใช้????

ปัจจุบันนี้ ผมเชื่อว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ มีอีเมล์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 อีเมล์ ไม่นับรหัสผ่านต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น รหัสผ่านบล็อก รหัสผ่านบอร์ด/ฟอรั่มต่าง ๆ หรือรหัสผ่านต่าง ๆ ในเครือข่าย รหัสผ่านทำเว็บ รหัสผ่าน FTP เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งเมื่อรหัสผ่านมีจำนวนมาก ทำให้เราจดจำได้ยาก และหากป้อนรหัสต่าง ๆ เหมือน ๆ กัน ก็จะไม่ค่อยปลอดภัย เพราะหากมีการเดาหรือเจาะรหัสผ่านได้เพียงแห่งเดียว ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนอื่น ๆ ได้ง่าย ดังนั้น การตั้งรหัสผ่านควรให้ต่างกัน Continue reading →