วีดีโอ : ทำ Web Server แบบพกพา

เป็นวีดีโอเทรนนิ่ง เกี่ยวกับทำ Web Server แบบพกพา ด้วย Mowes Portable ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดาวน์โหลดและมาขยาย ตั้งค่านิดหน่อย ก็ได้ Portable Web Server แล้วครับ

Web Server แบบพกพา

เมื่อวานนี้อัดวีดีโอการทำ Web Server แบบพวกพา ด้วยโปรแกรม Mowes Portable ซึ่งมีวิธีการแบบง่าย ๆ ลองดาวน์โหลด Web Server แบบพกพา ไปชมได้ครับ

สามารถติดตั้ง WordPress ได้ โดยมีข้อมูลดังนี้

MySQL User : root
MySQL Password : ว่างเปล่า (ไม่ต้องใ้ช้รหัสผ่าน)
Host : 127.0.0.1 หรือ localhost