จับ WordPress ใส่ CD

WordPress นั้น นอกจากจะติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งบน Host และบน Localhost (เครื่อง Desktop) แล้ว เรายังสามารถนำไปติดตั้งบน CD ได้อีกด้วย โดยสามารถนำไปประยุกต์ได้หลาย ๆ อย่าง เหมือนกับเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่ทำงานบนแผ่น CD เช่น สำหรับการทำบทความสอนการใช้คอมพิวเตอร์ การนำเสนอสินค้า และอื่น ๆ ตามที่เราจะสามารถนำ WordPress ไปประยุกต์ใช้งาน

ขั้นตอนในการใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก เพียงหาซอฟท์แวร์สำหรับทำงานที่เหมาะสมมาติดตั้งให้เป็น WebServer ที่ทำงานบนแผ่น CD ที่รองรับ PHP และ MySQL รวมทั้งใช้เทคนิคนิดหน่อย ก็สามารถนำ WordPress ไปโลดแล่นบนแผ่น CD ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เหมือนกับเว็บ ๆ หนึ่งบนอินเทอร์เน็ต
Continue reading →