แบ่งบทความและเพจออกเป็นหลาย ๆ หน้า

ในการเขียนบทความและเพจนั้น เนื้อหาของบทความหรือเพจอาจจะยาว อยากจะแบ่งให้เนื้อหาแต่ละส่วนออกเป็นหน้า ๆ เช่น หน้า 1 หน้า 2 เป็นต้น ในบทความเดียวกัน เมื่อคลิกที่ตัวเลขหน้า ก็จะไปยังส่วนที่กำหนดหน้าไว้ แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไรดี วันนี้เรามีคำตอบให้ ยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับ ลองมาดูภาพการแบ่งบทความออกเป็นหน้า ๆ แล้วมันเป็นอย่างไร
Continue reading →