คลิป จับเวลาคัดลอกไฟล์ด้วย TeraCopy

คลิปแสดงการจับเวลาการคัดลอไฟล์ด้วย TeraCopy

ทดสอบคัดลอกไฟล์ด้วย TeraCopy

แสดงการคัดลอกไฟล์ด้วย TeraCopy ผ่าน Total Commander