ใน WordPress 2.9 ก็มีถังขยะ

ใน Windows จะมี Recycle Bin เมื่อเราลบไฟล์แล้ว ไฟล์เหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ใน Recycle Bin หากเราต้องการลบทิ้งจริง ๆ ก็เลือก Empty Recycle Bin แต่หากต้องการกู้ไฟล์คืน เราก็เลือก Restore ไฟล์เหล่านั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิม ซึ่งหากเราเผลอลบไฟล์โดยไม่ตั้งใจเราก็สามารถนำไฟล์นั้นกลับมาใช้ได้อีก

ใน WordPress 2.9 ก็มี Trash ที่ทำงานเหมือนกับ Recycle Bin บน Windows คือไม่ว่าเราจะลบ Post, Page, Category, หรือ Comment ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ใน Trash จะยังไม่ถูกลบทิ้งออกไปจากฐานข้อมูลในทันทีเหมือนเช่นกับ WordPress ในรุ่นก่อน ๆ
Continue reading →