Permalink ของ post ใน Google+

หากต้องการ url ของข้อความที่โพสต์ใน google+ ทำได้ด้วยการคลิกเม้าส์บนเวลาที่เผยแพร่บทความ จะเป็นการเปิดไปยังข้อความนั้นข้อความเดียว หากต้องการคัดลอก url ของข้อความ ให้คลิกเม้าส์ขวาบน เวลาที่เผยแพร่ข้อความ แล้วคัดลอก

จัดรูปแบบใน Google+

ใน google+ (กูเกิ้ลบวก-ผู้เขียน) การที่เราเขียนข้อความ หรือแบ่งปันเรื่องต่าง ๆ ให้กับเพื่อน ๆ นั้น เราสามารถจัดรูปแบบตัวอักษรได้ นั่นคือ ตัวหนา, ตัวเอียง และขีดฆ่า

การทำตัวหนา

ใช้ * ครอบตัวอักษรที่ต้องการ เช่น *ตัวอักษรหนา*

การทำตัวเอียง

ใช้ _ ครอบตัวอักษรที่ต้องการ เช่น _ตัวอักษรเอียง_

การขีดฆ่า

ใช้ – ครอบตัวอักษรที่ต้องการ เช่น -ขีดฆ่า-

แต่จากการทดลองแล้ว 2 แบบแรกใช้ได้ผลกับภาษาไทย แต่ตัวสุดท้ายนั้นถือว่ายังมีข้อผิดพลาดสำหรับภาษาไทยคือ ขีดฆ่า นั้นใช้กับภาษาไทยไม่ได้ แต่หากไปใช้กับภาษาอังกฤษ ใช้ได้ไม่มีปัญหา แต่ลองเอาภาษาไทยไปแทรกตรงกลางระหว่างอังกฤษ ก็ไม่แสดงผลขีดฆ่า สรุปว่า ใช้ขีดฆ่าไม่ได้กับตัวอักษรภาษาไทย