วีดีโออธิบายการโคลนข้าม spec

เป็นคลิปที่อธิบายถึงการโคลนนิ่ง Windows โดยโคลนแล้วนำไปบูตบนเครื่องอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องไปติดตั้ง Windows ใหม่ ทำอย่างไร ในคลิปนี้มีคำอธิบาย โดยใช้ Acronis True Image Home 2012 + Plus Pack

ตัวอย่างการทำ Title ใน Camtasia Studio 8

ตัวอย่างของการตัดต่อทำ Title ทำทั้งต้นคลิป และในระหว่างคลิปที่ขึ้นหัวข้อใหม่ของวีดีโอ สิ่งที่ต้องเตรียม คือ คลิปเสียง ประมาณ 7 วินาที โดยทำ fade in และ fade out อย่างละ 1 วินาที

ฟังก์ชั่นที่ใช้ใน Camtasia Studio 8

  1. Split
  2. Transition
  3. Callouts

http://www.youtube.com/watch?v=FsY3TjsKs9w

การแบ่งคลิปใน Camtasia Studio 8

ในการตัดต่อวีดีโอด้วย Camtasia Studio จะต้องศึกษาคำสั่งต่าง ๆ และฝึกฝนใช้งานให้คล่อง เพื่อจะทำให้เราตัดต่องานได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการแบ่งคลิปใน Camtasia Studio 8 นั้น มีด้วยกันหลายวิธี ในคลิปนี้ก็เลยนำเสนอการแบ่งคลิปด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้เลือกใช้ได้ตามความถนัด หรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

การแบ่งคลิป ทำเพื่อ??

  • แยกคลิปออกจากกัน เพื่อเลื่อนไปยังแทร็คอื่น
  • แยกคลิปเพื่อใส่ transition
  • แยกคลิปเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

การแบ่งคลิปนั้น ทำได้หลายแบบดังนี้

  1. แบ่งโดยการกดปุ่ม Split
  2. แบ่งโดยการใช้ Hotkey คือ S (Split)
  3. แบ่งโดยใช้ marker (hotkey คือ M)
การแบ่งนั้น เริ่มต้นด้วย คลิปบนคลิปที่ต้องการแบ่ง ไม่ว่าจะเป็น เสียง/ภาพ/วีดีโอ เลื่อน playhead ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเลือกแบ่งด้วยวิธีตามที่กล่าวมา

เปลี่ยนโฟลเดอร์เก็บไฟล์ใน WordPress 3.5

ใน WordPress 3.5 จะตัดตัวเลือกกำหนดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ในเมนู Settings | Media ออกไป ค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์เก็บไฟล์ที่จะอัพโหลดเข้าไปใน WordPress คือ wp-content/uploads แต่ถึงจะตัดตัวเลือก ก็เปลี่ยนได้ รายละเอียดชมได้ในคลิป

เปลี่ยนชื่อใน Total Commander

คลิปนี้ แสดงการเปลี่ยนชื่อครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ด้วย Total Commander หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้ว สามารถยกเลิกการเปลี่ยนชื่อได้อีกด้วย (ถ้าต้องการ) ในคลิปแสดงการเปลี่ยนชื่อเพียงลักษณะหนึ่งเท่านั้นจากความสามารถอีกมากมายของการเปลี่ยนชื่อใน Total Commander

การเปลี่ยนชื่อในคลิปนี้ จะแสดงการแทนที่ข้อความที่อยู่ในชื่อไฟล์ด้วยอักษรหรือข้อความที่เราต้องการ คือ ชื่อไฟล์ในคลิป มีคำว่า – youtube อยู่ในชื่อไฟล์ ต้องการลบข้อความนี้ออกจากชื่อไฟล์ทั้งหมด