MagicISO

หลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่า ไฟล์ image ที่คนนิยมเรียกกันมันคืออะไร ไฟล์ .iso มันคืออะไร จริง ๆ แล้วไฟล์ image คือไฟล์ที่เก็บรูปแบบ โครงสร้าง ไฟล์ โฟลเดอร์และระบบไฟล์ของ CD/DVD ซึ่งจะมีอยู่หลายสกุลด้วยกัน เช่น .nrg, .iso, .daa, .uif เป็นต้น และโปรแกรมที่สร้างไฟล์ image นี้ก็มีหลายโปรแกรม

MagicISO เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถสร้างไฟล์ image แก้ไข เปิดไฟล์ ขยายไฟล์ที่อยู่ภายในไฟล์ image เขียนไฟล์ image ลงแผ่น CD/DVD รวมทั้งยังสามารถแปลงเป็นไฟล์ image สกุลอื่นได้ นอกจากนั้นแล้วยังมีที่พิเศษกว่านั้นอีก กล่าวคือ โปรแกรมนี้มีรูปแบบไฟล์ image เป็นตนเองอีกด้วย นั่นคือไฟล์ .uif ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมบนอินเทอร์เน็ตตามบิตทอร์เร้นท์ต่าง ๆ ไฟล์ชนิดนี้มีความสามารถเหมือนกับไฟล์ image ชนิดอื่น ๆ แต่ที่เพิ่มขึ้นมา คือมีการบีบอัดให้มีขนาดเล็กกว่าเดิม รวมทั้งยังสามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงไฟล์ภายในอีกด้วย

MagicISO

Continue reading →