การเน้นข้อความใน Adobe Digital Editions

การเน้นข้อความใน Adobe Digital Editions

การสร้างชั้นหนังสือใน Adobe Digital Editions

แสดงการสร้างชั้นหนังสือใน Adobe Digital Editions

การใช้ Adobel Digital Editions

แสดงการใช้ Adobel Digital Editions

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ .epub, .pdf ที่สามารถจัดกลุ่มของหนังสือ แสดงรูปหน้าปกของหนังสือได้ ในคลิปนี้แสดงการดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Digital Editions