นำเข้าฐานข้อมูลด้วย BigDump

ในการย้ายโฮสต์ บางครั้งมีปัญหา นั่นคือไฟล์ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ ทำให้เวลานำเข้าฐานข้อมูลสู่โฮสต์ใหม่นั้น เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ ซึ่งโดยปกติแล้วหากไฟล์มีขนาดเล็ก เราก็สามารถนำเข้าผ่านทาง phpmyadmin ได้ไม่มีปัญหา

บทความนี้จะเสนอการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้สคริปต์ BigDump ช่วยในการนำเข้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่สู่โฮสต์ใหม่
Continue reading →