วีดีโอ : แสดงผลภาษาไทยใน WordPress

หลาย ๆ ท่านอาจจะติดตั้ง WordPress แบบที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่อยากเปลี่ยนการแสดงผลเป็นภาษาไทย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือจะเพื่อให้เพื่อน ๆ ช่วยเขียนบทความ จะได้เขียนได้ง่ายขึ้นนั้น ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละท่าน

ผมได้ทำวีดีโอเทรนนิ่งสอนการเปลี่ยนภาษาให้ได้ชมกันแล้วครับ หากต้องการเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ทำอย่างไร ชมได้ในวีดีโอเลยครับ

Continue reading →