TMPGEnc Plus

TMPGEnc Plus ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก ในที่นี้จะแสดงเฉพาะในส่วนของการเข้ารหัสโดยใช้ Wizard

หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Project Wizard


Continue reading →