วีดีโอ : แสดงผลภาษาไทยใน WordPress

หลาย ๆ ท่านอาจจะติดตั้ง WordPress แบบที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่อยากเปลี่ยนการแสดงผลเป็นภาษาไทย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือจะเพื่อให้เพื่อน ๆ ช่วยเขียนบทความ จะได้เขียนได้ง่ายขึ้นนั้น ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละท่าน

ผมได้ทำวีดีโอเทรนนิ่งสอนการเปลี่ยนภาษาให้ได้ชมกันแล้วครับ หากต้องการเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ทำอย่างไร ชมได้ในวีดีโอเลยครับ

Continue reading →

วีดีโอแสดงการแทรกข้อความจาก twitter ไปใส่ WordPress.com

ตอนนี้ ผู้ใช้ WordPress.com สามารถที่จะแสดงข้อความจาก twitter.com ไว้ในบทความได้แล้ว โดยการคัดลอก url ของข้อความจาก twitter ไปวางในใน WordPress.com

ติดตามชมวีดีโอจากจาก youtube แทรกข้อความจาก Twitter สู่ WordPress.com ได้เลยครับ หากต้องกาความชัด ก็ดูในแบบ HD ได้เลยครับ

เปิด Multisite ใน WordPress แบบ Manual

วีดีโอยาว 7:22 นาที แสดงการเปิด Multisite ใน WordPress 3 แบบ Manual แสดงการแก้ไขไฟล์ wp-config.php, .htaccess และสร้างโฟลเดอร์ blogs.dir และผมเคยทำวีดีโอแสดงการเปิด Multi-Site ใน WordPress 3.0 ด้วยปลั๊กอินไปแล้ว แต่คราวนี้ เป็นการทำด้วยตัวเราเอง ซึ่งก็มีขั้นตอนไม่ยาก

Continue reading →