WordCamp Bangkok 2008

WordCamp Bangkok 2008 งานชุมนุมคนใช้ WordPress ครั้งแรกในไทย จัดขึ้นที่ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2551 งานนี้ตั้งเป้าผู้ร่วมงานประมาณ 150 คน จะเป็นการเชิญเข้าร่วมงานเท่านั้น ดังนั้น ใครสนใจจะเข้าร่วม เชิญอ่านรายละเอียดของงานและลงทะเบียนเพื่อรอติดต่อกลับเชิญเข้าร่วมงานได้ที่ WordCamp Bangkok 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*