การเปิด mod_rewrite ใน Apache

ในการติดตั้ง WordPress บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop นั้น ไม่ว่าจะใช้ AppServ หรือ XAMPP ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือ เรื่อง Permalinks นั่นเอง

เมื่อติดตั้ง WordPress แล้ว อยากจะใช้ Permalinks ดู เมื่อปรับปรุง Permalinks แล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้รูปแบบที่ต้องการ นั่นเป็นเพราะไม่ได้เปิด mod_rewrite ใน Apache นั่นเอง ซึ่งหากไม่ได้ใช้หรือไม่ต้องการปรับเปลี่ยน Permalinks ก็ไม่ต้องไปเปิด mod_rewrite ก็ได้

ในการเปิด mod_rewrite ใน Apache เพื่อรองรับ Permalinks นั้น สำหรับ AppServ นั้นให้เปิดไฟล์ C:\AppServ\Apache2.2\conf/httpd.conf ด้วย Text Editor ขึ้นมา

การแก้ไขของ AppServ

ค้นหาคำว่า mod_rewrite เมื่อพบแล้ว ให้นำเครื่องหมาย # ออกจากต้นบรรทัด บันทึกไฟล์ แล้ว restart Apache อีกครั้ง

สำหรับผู้ใช้ XAMPP ให้เปิดไฟล์ C:\xampp\apache\conf\httpd.conf ด้วย Text Editor

การแก้ไขของ XAMPP

ค้นหาคำว่า mod_rewrite เมื่อพบแล้ว ให้นำเครื่องหมาย # ออกจากต้นบรรทัด บันทึกไฟล์ แล้ว restart Apache อีกครั้ง

เท่านี้ก็จะสามารถปรับแต่ง Permalinks ต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการแล้วหล่ะครับ

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*