Matt มาเมืองไทย

Matt Mullenweg เป็นใคร? เชื่อว่า ผู้ใช้ WordPress หลาย ๆ ท่านคงรู้จักเป็นอย่างดี แต่หากไม่รู้จัก ลองทำความรู้จักกับ Matt Mullengweg ก่อนก็ได้ครับ พอดีวันนี้เห็นรูปต่าง ๆ ที่โพสต์ไว้ใน Planet.WordPress.org เป็นภาพต่าง ๆ ในเมืองไทย ครับ Matt Mullenweg มาเที่ยวเมืองไทย

Matt เป็นคนที่ชอบถ่ายรูป ไปไหน มักจะมีรูปต่าง ๆ มาให้ชมได้เสมอ ๆ และมาเมืองไทยก็เช่นกัน เขาก็มีรูปต่าง ๆ เกี่ยวกับเมืองไทยนำมาฝากสาวก WordPress ด้วยเช่นกัน

ลองรับชมได้เลยครับ

ถ้ามีคนไทยไปสัมภาษณ์แล้วออก youtube หรือเผยแพร่คลิป คงเป็นการดีไม่น้อยเลย ;-)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*