วีดีโอ : การแนบคลิปใน Google Plus

วีดีโอแสดงการแนบคลิปใน Google Plus หากท่านใดไม่เคยใช้ Google Plus ก็ลองชมคลิปนี้ดู


Get the Flash Player to see this content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>