วีดีโอการสำรองข้อมูลด้วย Acronis True Image Home 2012

แสดงการสำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม Acronis True Image Home 2012 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำรองข้อมูลจากดิสก์ พาร์ติชั่น ไฟล์/โฟลเดอร์ อีเมล์เก็บเอาไว้เป็นไฟล์ Image ในวีดีโอนี้แสดงตัวอย่างการสำรองข้อมูลจาก Windows เก็บเป็นไฟล์ Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>