วีดีโอ : ส่งออกไฟล์เสียงและไฟล์ภาพ

การตัดต่อคลิปเทรนนิ่งด้วย Camtasia Studio เราสามารถส่งออกเสียงในโครงการออกเป็นไฟล์ หรือส่งออกเฟรมในคลิปออกมาเป็นภาพได้ โดยในคลิปนี้จะแสดงการใช้งานทั้งสองส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>