วีดีโอ : ส่งออกไฟล์เสียงและไฟล์ภาพ

การตัดต่อคลิปเทรนนิ่งด้วย Camtasia Studio เราสามารถส่งออกเสียงในโครงการออกเป็นไฟล์ หรือส่งออกเฟรมในคลิปออกมาเป็นภาพได้ โดยในคลิปนี้จะแสดงการใช้งานทั้งสองส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*