อัพโหลดไฟล์ไม่ได้ ใน WordPress

ผู้ใช้ WordPress มือใหม่ ๆ ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการอัพโหลดไฟล์ไปไว้ที่ WordPress เพื่อแนบกับบทความหรือ page ไม่ได้ บางโฮสติ้ง ก็สามารถอัพโหลดได้ทันที แต่บางโฮสติ้งไม่สามารถอัพโหลดได้ในทันที แต่ต้องปรับแต่งกันเล็กน้อยถึงจะอัพได้

คลิปนี้ ก็จะอธิบายการแก้ปัญหาหากอัพโหลดไฟล์ไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>