พระบรมราโชวาท 2 ธ.ค. 50

2 ธ.ค.50 เวลา 17.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี 2550 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่เหล่าทหารรักษาพระองค์ความว่า

“ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางทหารรักษาพระองค์ ในพิธีรวมพลสวนสนามในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน และขอสนองพรกับทั้งไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาได้ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึก ตระหนักในความเป็นไทย และหน้าที่ที่จะธำรงรักษาชาติ ประเทศไว้ให้เป็นอิสระ มั่นคง ตามประวัติกาลที่ปรากฏมา คนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดองอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกพวก แยกเหล่า มีปกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอ”

“และสถานการณ์บ้านเมืองเราในทุกวันนี้ เป็นที่ทราบแก่ใจเราทุกคนอยู่สืบแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจ พูดได้ว่าหากคนไทยขาดความสำนึกในชาติ ขาดความสามัคคีก็อาจประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงขอให้ทหารทุกคน และชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าได้พิจารณาตัดสินใจว่าประเทศชาติของเรานั้น สำคัญที่เราควรจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสำคัญ มั่นใจ ก็ขอให้สังวร ระวังกาย ใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต พยายามลดอคติ และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุด ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่านประสบแต่ความสุข สวัสดี และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน”

คัดมาจาก “ผู้จัดการออนไลน์”

การสร้างฐานข้อมูลบน CPanel

ในบทความหลาย ๆ บทความที่ผ่านมา คิดว่าหลายท่านคงจะสามารถติดตั้ง WordPress บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้แล้ว ต่อไปก็จะกล่าวถึงการติดตั้งบน Host กันบ้าง นั่นหมายถึงว่า ได้มีการจดโดเมนและเช่าพื้นที่สำหรับทำเว็บเีัรียบร้อยแล้ว

เรื่องการจดโดเมนและเช่าพื้นที่ขอยกไว้ไม่กล่าวถึง การที่จะติดตั้ง WordPress บน host นั้น เราก็จะต้องทำการสร้างฐานข้อมูลกันก่อน ตัวอย่างต่อไปนี้ ยกตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลบน host ที่ใช้ Cpanel รุ่น 11 เป็น Control Panel ซึ่งถ้าเทียบบนเครื่องของเราเอง ก็เป็นการสร้างฐานข้อมูลผ่าน phpMyAdmin นั่นเอง

ขั้นตอนในการสร้างฐานข้อมูลบน Cpanel มีดังนี้

  1. สร้างฐานข้อมูล
  2. สร้าง ผู้ใช้ฐานข้อมูล
  3. เพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

Continue reading →

การติดตั้ง WordPress

เปิดเบราเซอร์ไปที่ http://localhost/wordpress เพื่อทำการติดตั้ง WordPress

install01

เมื่อแสดงหน้าต่างติดตั้ง ในช่อง Blog title ป้อนชื่อบล็อกที่ต้องการ ในช่อง Your e-mail ป้อนอีเมล์ของคุณ ข้อมูลที่ป้อนนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ คลิกปุ่ม Install WordPress เพื่อติดตั้ง WordPress

install02

การติดตั้ง WordPress เสร็จแล้วครับ โปรแกรมจะแจ้ง Username และ Password มาให้ ให้จดรหัสผ่านนี้ไว้ หรือจะทำแถบดำแล้วคัดลอกข้อความก็ได้ แล้วคลิกที่ลิงก์ wp-login.php เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบควบคุมของ Admin Continue reading →

การปรับแต่งไฟล์ wp-config.php

ขั้นตอนนี้เป็นการปรับแต่งไฟล์ wp-config.php ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูล เพื่อ WordPress จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL รวมทั้งสร้างตารางฐานข้อมูลด้วย

เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ต่าง ๆ ของ WordPress ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ wordpress หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ ที่คุณกำหนดไว้ ที่ root site เช่น C:\AppServ\www\wordpress แล้วใช้โปรแกรม Text Editor เช่น EditPlus หรือ Notepad เปิดไฟล์ wp-config-sample.php ขึ้นมา

wp-config01

แล้วแก้ไขข้อมูลดังนี้

  • DB_NAME : ชื่อฐานข้อมูล ในตัวอย่างนี้ใช้ชื่อ “blog” (ตามที่สร้างในขั้นตอนสร้างฐานข้อมูล)
  • DB_USER : ผู้ใช้ฐานข้อมูล ใช้ “root” (AppServ และ XAMPP ผู้ใช้คือ “root”)
  • DB_PASSWORD : รหัสผ่านของผู้ใช้ root หากใช้ AppServ รหัสผ่าน คือรหัสผ่านที่ตั้งเมื่อตอนติดตั้งโปรแกรม แต่หากใช้ XAMPP ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ปล่อยว่างไว้ (ลบข้อมูลเดิมออก)
  • DB_HOST : ชื่อโฮสต์ (ปกติแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้ localhost ตามเดิม)

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้บันทึกไฟล์เป็น wp-config.php

wp-config02

ในกรณีที่ใช้ NotePad ให้เลือก File | Save As… แล้วให้พิมพ์ตามรูปภาพคือ “wp-config.php” แล้วคลิกปุ่ม Save

ตอนนี้ถือว่า ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งบล็อก เพื่อเริ่มใช้งานกันเสียที หลังจากที่ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มาหลายขั้นตอนแล้ว

การสร้างฐานข้อมูล

ต่อไปเป็นการสร้างฐานข้อมูล เพื่อให้ WordPress ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ การสร้างนั้นให้พิมพ์ที่เบราเซอร์ http://localhost/phpmyadmin ถ้าเข้าไม่ได้ แสดงว่า คุณอาจจะไม่ได้เปิดให้เครื่องเป็น Web Server ดังนั้นให้ย้อนกลับไปดูที่โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องให้เป็น Web Server ของคุณ ให้เปิดการทำงานเสียก่อน

phpmyadmin01

หากใช้ XAMPP ก็จะเห็นหน้าเว็บของ phpMyAdmin เลย แต่หากใช้ AppServ นั้น จะปรากฏกรอบให้ป้อนข้อมูล ในช่อง User name ให้ป้อน root ในช่อง Password นั้น ให้ป้อนรหัสผ่านตามที่ได้ตั้งไว้เมื่อครั้งติดตั้ง AppServ แล้วคลิกปุ่ม OK

phpmyadmin02

เมื่อปรากฏหน้าเว็บ phpMyAdmin แล้ว ในช่องใต้ “สร้างฐานข้อมูลใหม” นั้น ให้ป้อนชื่อฐานข้อมูลที่คุณกำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่ ในตัวอย่างนี้ผมตั้งชื่อ “blog” เพื่อให้จำง่ายและใช้งานสำหรับบล็อก ในช่องด้านล่างนั้น ให้เลือกเป็น “utf8_unicode_ci” แล้วคลิกปุ่ม “สร้าง” เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ การเลือก “utf8_unicode_ci” ในช่องด้านล่างชื่อบล็อกนั้น จะปล่อยว่างไว้ก็ได้ (คือมีคำว่า “การเรียงลำดับ”)

phpmyadmin03

เมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ phpMyAdmin อีกแล้ว เพราะในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ WordPress จะสร้างให้ขณะที่ทำการติดตั้ง