กายวิภาคของบล็อก WordPress

การแสดงผลของบล็อก WordPress มีความแตกต่างกันตามธีม (Themes) ที่ติดตั้ง ซึ่งธีมจะเป็นตัวกำหนดการแสดงผลของบล็อก รวมทั้งปลั๊กอินที่อาจจะติดตั้งไว้อีกด้วย แต่ก็จะมีคุณลักษณะพื้นฐานที่สามารถพบเห็นได้จากบล็อกทั่วไป ต่อไปจะได้แสดงให้เห็นว่า ส่วนประกอบของบล็อกมีอะไรบ้าง
Continue reading →