การคืนข้อมูลด้วย DirectAdmin

การคืนข้อมูลนี้ เป็นการคืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูล อาจจะเป็นการคืนข้อมูลในกรณีข้อมูลเดิมเสียหาย หรือการคืนข้อมูลในกรณีที่มีการย้ายโฮสต์ เป็นต้น โดยทั่วไปอาจจะใช้วิธีการคืนข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin ในบทความนี้ เสนอการคืนข้อมูลโดยผ่านทาง Control Panel คือ DirectAdmin ด้วยวิธีการง่าย ๆ
Continue reading →