ซ่อนบทความด้วย HidePost

ในบล็อกที่มีการสมัครสมาชิก อาจจะต้องการสงวนบทความบางส่วนสำหรับสมาชิกเท่านั้น เช่น หากไม่สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ ก็จะไม่เห็นภาพ, ไม่เห็นลิงก์ หรือไม่เห็นส่วนของบทความที่สำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกเพื่ออ่านบทความที่ถูกซ่อนไว้

ปลั๊กอินสำหรับซ่อนบทความคือ HidePost มีการใช้งานที่ง่าย เพียงใส่แท็ก [hidepost] ตรงส่วนที่ต้องการซ่อนบทความ ผู้ชมที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบก็จะไม่เห็นส่วนที่เราซ่อนเอาไว้
Continue reading →