ซ่อนบทความด้วย HidePost

ในบล็อกที่มีการสมัครสมาชิก อาจจะต้องการสงวนบทความบางส่วนสำหรับสมาชิกเท่านั้น เช่น หากไม่สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ ก็จะไม่เห็นภาพ, ไม่เห็นลิงก์ หรือไม่เห็นส่วนของบทความที่สำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกเพื่ออ่านบทความที่ถูกซ่อนไว้

ปลั๊กอินสำหรับซ่อนบทความคือ HidePost มีการใช้งานที่ง่าย เพียงใส่แท็ก [hidepost] ตรงส่วนที่ต้องการซ่อนบทความ ผู้ชมที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบก็จะไม่เห็นส่วนที่เราซ่อนเอาไว้

ตัวอย่างซ่อนบทความบางส่วน

ภาพตัวอย่างนี้ เป็นการซ่อนบทความเพียงบางส่วนเท่านั้น การใช้งาน ใส่แท็ก

[hidepost]
ส่วนของบทความที่ต้องการซ่อน
:
[/hidepost]

การปรับแต่งค่าของปลั๊กอินนี้ให้เข้าไปตั้งค่าที่ Settings->hidepost เราสามารถกำหนดค่าอื่น ๆ ได้เช่น ซ่อนลิงก์หรือไม่ จะแสดงข้อความบอกแจ้งให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านบทความที่เหลือหรือไม่ เป็นต้น

การตั้งค่า hidepost

ง่าย ๆ อย่างนี้ก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับ

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*