Post Revisions

Post Revisions คือ ข้อมูลประวัติการแก้ไขบทความ ซึ่งใน WordPress มีตั้งแต่ 2.6 ตามที่ได้เขียนไปแล้วในบทความก่อน ๆ นั้น โดยจะเป็นค่าเริ่มต้นในการใช้ WordPress คือ มันจะเก็บข้อมูลการแก้ไขบทความไปเรื่อยๆ ซึ่งมีผลทำให้ฐานข้อมูลใหญ่ขึ้นแน่นอน การปิดการใช้ Post Revisions ทำดังนี้

define(‘WP_POST_REVISIONS’, false);

นำโค้ดนี้ไปใส่ไว้ใน wp-config.php มันก็จะยกเลิกการเก็บข้อมูลการแก้ไขบทความแล้วหล่ะครับ (อันนี้ก็พูดไปแล้ว)

การจะทำให้ WordPress กลับมาใช้ Post Revisions ตามเดิม ก็เปลี่ยนจาก false เป็น true หรือไม่ ก็ลบโค้ดนั้นทิ้ง ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้ว แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การกำหนดได้ว่า จะให้มันเก็บข้อมูลไว้ได้กี่ครั้ง คือเราสามารถควบคุม WordPress ให้เก็บข้อมูลการแก้ไขบทความ เป็นจำนวนครั้งได้ ทำดังนี้

define(‘WP_POST_REVISIONS’, จำนวนครั้ง);

นำโค้ดนี้ไปใส่ไว้ใน wp-config.php โดยตรง “จำนวนครั้ง” นั้นให้เปลี่ยนเป็นจำนวนตัวเลขที่คุณต้องการ เช่น

define(‘WP_POST_REVISIONS’, 3);

เป็นการเก็บประวัติการแก้ไขไว้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น การใส่เลข “0” (ศูนย์) จะเป็นการปิดการเก็บข้อมูล (มีค่าเท่ากับ false) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลเก่าที่มีการแก้ไขเท่านั้น หมายความว่าอย่างไร?

กล่าวคือ ข้อมูลเดิมทำการแก้ไขมาแล้ว 10 แล้วทำการกำหนดให้เก็บประวัติไว้เพียง 3 ครั้ง ดังนั้น บทความที่จะเขียนใหม่ต่อไป มันจะเก็บประวัติไว้สูงสุดเพียง 3 ครั้งเท่านั้น ข้อมูลเดิม เก็บไว้ 10 ก็ยังอยู่ครบทั้ง 10 ครั้ง แต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับไปแก้ไขบทความเดิมที่เก็บประวัติไว้ 10 ครั้งนั้น เมื่อคุณบันทึกการแก้ไขลงไป ประวัติการแก้ไขนั้นก็จะถูกลบและเก็บไว้เพียงแค่ 3 ครั้งเท่านั้น ตามค่าการเก็บประวัติตามที่ได้กำหนดไว้ในไฟล์ wp-config.php

ส่วนการจะลบข้อมูลประวัติการแก้ไขบทความนั้น อ่านเพิ่มเติมได้จาก “ลดขนาดฐานข้อมูล