แก้ไขภาษาไทยในธีม WordPress

ธีม (Theme) ที่เราเลือกนั้น ไม่ได้เป็นภาษาไทย (ที่เป็นของฟรีจากต่างประเทศ) แต่หากต้องการปรับแต่งข้อความต่าง ๆ ให้เป็นภาษาไทย ก็สามารถทำได้ ไม่ยาก ผู้ใช้บางท่านอาจจะแก้ไขใน Theme Editor ที่อยู่ใน Dashboard บางท่านก็อาจจะใช้ Text Editor ต่างๆ แก้ไขไฟล์ ซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล ในบทความนี้จะแสดงการแก้ไขภาษาไทยในธีมโดยใช้ Text Editor
Continue reading →