วีดีโอ : การติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Ashampoo

เมื่อคุณดาวน์โหลด ภาษาไทยสำหรับ Ashampoo Burning Studio 6 Free ไปแล้วและยังติดตั้งไม่เป็น ผมจึงทำวีดีโอแสดง การติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Ashampoo Burning Studio 6 Free Edition ลองรับชมกัน หวังว่าคงจะติดตั้งและใช้งานภาษาไทยได้แล้วนะครับ