วีดีโอ : การติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Ashampoo

เมื่อคุณดาวน์โหลด ภาษาไทยสำหรับ Ashampoo Burning Studio 6 Free ไปแล้วและยังติดตั้งไม่เป็น ผมจึงทำวีดีโอแสดง การติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Ashampoo Burning Studio 6 Free Edition ลองรับชมกัน หวังว่าคงจะติดตั้งและใช้งานภาษาไทยได้แล้วนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>